Bir olalım, iri olalım, diri olalım.Hacı Bektaş-ı Veli

Basindan / Kaynakca

KAYNAKLAR:

Pilvankan Aşireti ve Piran Ezbeti hakkında arastırmacılar tarafından yazılan makaleler:

1. Yaman, Ali: Alevilik – Bektaşilik Bibliyografyası,

Sayfa 221 de 1949 tarihinde Ali Riza Öndere ait „Pilvenliklerde oruç ve bayram“ Makalesi ile ilgili bilgi., Alevi – Bektaşi Kültür Enstitüsü, Mannheim, 1998

2. Munzur, Cem: Dersimde Alevilik, Sayfa 13-15, Peri Yanyınları, Istanbul 1999

3. Dersimi, Dr. Vet. M. Nuri: Kürdistan tarihinde Dersim, Komkar Yayınları, 1998

Sayfa 24.: Horasandan göç eden ocaklar, Sayfa 45: Piran Aşireti, Sayfa 49: Pertek Aşiretleri, Sayfa 106: Dersim olayında Pilvank Asiretinin direnisi, Sayfa 194: Pilvenk Asireti Reisleri

4. Alevilerin Sesi, AABF Yayın Organı, Sayı: 47/Eylül 2001, Yük. Müh. Cemalettin Özer

5. www.alevibektasi.com, Dr. Ali Yaman Arastırma-Sitesine, Icazatnamenin Kopisi, Cemalettin Özer

6. 11 Kasım 2003 tarihinde DERSIMDEKI IKLIM olan aylık Gazetede PILVENK KÖYÜ ve SEYYİD

SEYFEDDİN TÜRBESI ile bir yazı yayınlanmıştır. Yıl: 1 Sayı:4

7. Dr. Ali Yaman, Alevi-Kizilbas Ocaklari Kitabi, Sayfa...., 2008

8. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ( AABK) 2009 Takvimi, Sayfa 13-14-15 Mayis arka sayfalari